Gıda Tuzu

Basit bir kimyasal bileşik olan Sodyum Klorür (NaCl), yüzlerce yıldır insanlar için büyük önem taşıyan bir gıda maddesidir. Tuzun önemini artıran en önemli özellik, prehistorik zamanlarda besin maddelerini uzun süre saklamak için koruyucu olarak tuz kullanmalarıdır. Eski zamanlarda, et balıkları gibi yiyecekler tuzla kurutulur ve depolanır, bozulmaları önlenir. Tuz, insanlar da dahil olmak üzere tüm canlıların besin kaynaklarından biridir ve ticari açıdan önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde bulunabilen sofra tuzu, tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret öğesi olmuştur.

Besin olmanın yanı sıra; Deri, hayvancılık, su yumuşatma sistemleri ve kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tuz Üretim Yöntemleri
Deniz tuzu üretimi (Dakar, Senegal)

Türkiye, tuz tortuları açısından çok zengin bir ülkedir. Türkiye’de tuz üretimi üç farklı alanda gerçekleştirilmektedir. Genel olarak deniz tuzu, göl tuzu ve kaya tuzu yatakları mevcuttur. Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük kısmının tuz gölü yataklarından elde edilmesi gerekiyor. Bunu, çok az üretim payıyla deniz tuzu ve kaya tuzu takip etmektedir. 2014 yılında Nevşehir Tuzköy beldesinde 1 milyar tonluk bir kaya rezervi bulundu. Bu miktar yaklaşık en az on yıllık hindi tuzu ihtiyacına karşılık gelir. Sadece bu rezervin imkansızlıkları ekonomiye tam olarak dahil edilmemiştir.

Deniz tuzu

Tuz üretimi, tüm mineral ekstraksiyon yöntemleri arasında en basit ve en kolay olanıdır. Türkiye’de 18600 yılından beri deniz suyu Çamaltı’ndan elde edilen tuz üretimi ve bu tuzların Tuzlasında üretilmiştir.de üretilen tuzlardan elde edilen tuzların en eski bilinen tuz üretim formlarından biridir. Bu yöntemle deniz suyu küçük ve derin olmayan havuzlara aktarılır. Daha sonra su güneş ışığı ile buharlaşır. Böylece, deniz suyunda çözünen tüm iyon kristalleri, farklı çözünürlükleri nedeniyle tabakalar oluşturmak için kristalleştirilir. Gıda tuzu olarak kullanılan sodyum klorür tabakası üstte bulunur ve tüm su buharlaşmadan önce tamamen tuz kristalleridir. Gıda tuzu olarak kullanılan kısım üstte olmasına rağmen% 100 saflık elde etmek çok zordur. Özellikle, havuzlardaki tüm suyun buharlaştırılmasıyla, diğer istenmeyen tuzlar, gıda tuzu olarak kullanılan tabakaya karıştırılır ve böylece tuzun saflığı düşüktür. Bugün dünyanın tuz ihtiyacının% 20’si deniz tuzu ile karşılanmaktadır.

Gıda tuzu ile ilgili daha fazla bilgi almak için veya bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayın.

Create your account

Call Now Button