Tuzun Kimyası

6 yıl ago
Tuz, çoğunlukla sodyum klorürdür, NaCl formülü ile iyonik bileşik, eşit oranlarda sodyum ve kloru temsil eder. Deniz tuzu ve taze çıkarılmış tuzu aynı zamanda (bu küçük miktarlarda bitki ve hayvan sağlığı için iyidir) iz elementlerin küçük miktarlarını ihtiva etmektedir. Mayalanmış tuz genellikle sofra tuzu üretiminde rafine edilir; suda çözülür, çözeltiden diğer minerallerin çökeltilmesi ile saflaştırılır ve yeniden buharlaştırılır.
Read More

Create your account

Call Now Button